Mensendieck / Cesar
praktijk
Merwesteyn

Mensendieck
praktijk
Merwesteyn

Praktische informatie

Kwaliteitseisen:

Wij hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici.

In de praktijk wordt er voldaan aan alle huidige kwaliteitseisen welke gelden voor oefentherapeuten en deze worden elke 5 jaar getoetst.

Wij:

 • staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM
 • nemen deel aan intercollegiaal overleg met collega oefentherapeuten.
 • volgen regelmatig bij- en nascholingscursussen

De tevredenheid van patiënten over de behandeling wordt gemeten
via bureau Qualizorg hetgeen sinds 2015 verplicht is. U krijgt deze enquête per mail
van Qualiview. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen, dit duurt slechts 5 minuten.
 De gegevens blijven volledig anoniem. U helpt ons hiermee de dienstverlening binnen onze
praktijk voor Oefentherapie- Mensendieck te verbeteren.
De vragenlijsten bevallen de volgende onderwerpen: informatievoorziening, bejegening,
verwachtingsmanagement behandelproces, participatie en therapietrouw.

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Mensendieck? Doe er iets mee.

 1. Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
 2. Advies en ondersteuning van het Klachtenloket Paramedici.
  Email: info@klachtenloketparamedici.nl. Tel. 030 310 09 29. Het Klachtenloket Paramedici kan u informatie geven over uw rechten als patiënt en kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief.
 3. Beoordeling door de Klachtenloket Paramedici wanneer u hulp wilt bij het oplossen van een verschil van mening met uw oefentherapeut. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak.
  https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/klachtofgeschil/default.aspx

Mensendieck / Cesar
praktijk Merwesteyn

Hoofdlocatie:

Het Palet
Dudokplein 225A
3315 KH Dordrecht

Nevenlocaties:

Burgemeester de Raadtsingel 21
3311 JG Dordrecht

Singel 78
3311 SJ Dordrecht