Mensendieck / Cesar
praktijk
Merwesteyn

Mensendieck
praktijk
Merwesteyn

Chronische pijn

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich misschien af: Hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven over lijkt te nemen?

Het Netwerk Chronische Pijn heeft een speciale behandelwijze ontwikkeld voor mensen met langdurige pijnklachten. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe ú zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

De oefentherapeuten Mensendieck/Cesar, die aangesloten zijn bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn, werken allemaal volgens dezelfde behandelmethodiek. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Samen met uw oefentherapeut Mensendieck stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

Wat mag u van ons tijdens behandeling verwachten? Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. Dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u de dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

www.netwerkchronischepijn.nl

Filmpje van netwerkchronische pijn 23/12/2016

Mensendieck / Cesar
praktijk Merwesteyn

Hoofdlocatie:

Het Palet
Dudokplein 225A
3315 KH Dordrecht

Nevenlocaties:

Burgemeester de Raadtsingel 21
3311 JG Dordrecht

Singel 78
3311 SJ Dordrecht